1. Output 5

Kurikulum „Posilování participativní praxe v sociální práci“

Intelektuální výstup INORP č. 5

Tento výstup byl vytvořen v rámci projektu Inovace podporou reflexivity a participace (INORP): Posílení vzdělávání a profesionalizace sociální práce na pomezí dalších profesí, spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Erasmus + K203-CAC1B7D2 strategické partnerství pro inovace na období 2020–2023. Partnery projektu jsou:

  • Univerzita Karlova (ČR) jako koordinátor projektu;
  • Universiteit Ghent (Belgie);
  • Helsingin Yliopisto (Finsko);
  • University College Dublin (Irsko);
  • Cooperativa De Ensino Superior De Serviço Social (Portugalsko) – vedoucí organizace pro tento výstup (Walter Lorenz a další).

Přidruženým partnerem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).