1. Prostředí pro participativní výuku (podle výstupu O2 Erasmus INORP)

Sebeřízení

  • Uznej vlastní bolest a bolest ostatních v těžké situaci
  • Reaguj jak na racionální tak na emocionální obsah komunikace
  • Postav se za vlastní myšlenky a nepromítej je do druhých
  • Diskutovaná témata musí být striktně důvěrná než dojde k jejich zobecnění

Pedagogický přístup

  • Zkoumej shodné i kontrastní aspekty rolí a identit
  • Dovol uživatelům služeb, někdy prvně v životě, mluvit o jejich zkušenosti vlastními výrazy
  • Povzbuzuj uživatele služeb, aby mluvili o budoucnosti služeb stejně jako o jejich minulosti a současnosti.

Katarze

  • Neomezovat předběžnými podmínkami příležitosti nechat autenticky projevit “nelichotivou stránku” (povahy, události)
  • Studenti mohou pro naslouchání bolestným zkušenostem uživatelů služeb využít bezpečné prostředí malé skupiny.
  • Dát uživatelům zažít pocit uznání a vlastní hodnoty jak vzhledem k jejich minulým zkušenostem, tak vzhledem k roli vzdělavatelů, která je jim nyní umožněna.