1. Praktická příručka INORP

Inovace podporou reflexivity a participace (INORP): Posílení vzdělávání a profesionalizace sociální práce na pomezí dalších profesí 

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA