1. Životní dráha Wendy


Schéma 2: Životní dráha Wendy

FINANCIAL FINANČNÍ ASPEKTY
c
Logistical assistance Logistická podpora
Housekeeping Péče o domácnost
Social working place Zaměstnání v sociální práci
Partner lost job Partner ztratil zaměstnání
Partner lost job Partner ztratil zaměstnání
Quit job Dala výpověď
Housekeeping Péče o domácnost
Partner lost job Partner ztratil zaměstnání
Lost job Ztráta zaměstnání
c
Special secondary education Střední odborná škola
c
Home guidance Odborné sociální poradenství rodinám
Pupil guidance centre Centrum pro odborné poradenství ve škole
Homework support Pomoc s domácími úkoly
Child and family social work Sociální práce s rodinou
c
Budget management (lawyer) Poradenství k rodinnému rozpočtu (právník)
Budget management (Public Centre for Social Welfare) Poradenství k rodinnému rozpočtu (orgán sociální péče)
Budget management (Public Centre for Social Welfare) Poradenství k rodinnému rozpočtu (orgán sociální péče)
c
Midwife Porodní asistentka
Child minder 1 Osoba pečující o dítě 1
Child minder 2 Osoba pečující o dítě 2
Child minder 3 Osoba pečující o dítě 3
Child minder 4 Osoba pečující o dítě 4
c
ECEC Předškolní vzdělávání a péče
c
Loan Půjčka