1. Příklad inovativní praxe (ČR)

Životní příběhy za lidská práva jsou společný projekt, iniciovaný učiteli a výzkumníky z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Kolektiv projektu, podpořeného Norskými fondy, se v současné době skládá z lidí se zkušeností s pobytem v ústavu, akademiků, umělců, hudebníků, novinářů a dalších lidí se zájmem o experimenty s vyprávěním. 

Projekt se zaměřuje na příběhy lidí, kteří strávili dlouhou dobu v různých „domovech“, psychiatrických léčebnách a dalších pobytových zařízeních. Tyto příběhy kolektiv společně poslouchá, zaznamenává a prostřednictvím různých médií vypráví:

  • webové stránky www.zivotnipribehy.com s představením projektu, problematiky a vypravěčů
  • podcastový seriál sdílí příběhy s širokou veřejností
  • komiks vypráví hlavní události, které chtěli vypravěči zaznamenat a převyprávět
  • výstava výtvarných prací a koncerty vypravěčské kapely
  • články a monografie Životní příběhy

Účastníci projektu společně přicházejí na to, jak životní příběhy lidí z ústavů vyprávět co nejlépe – ve smyslu emocí provázejících samotné vyprávění, jakož i ve smyslu jejich dopadu. Spolupráce je přitom stejně důležitá jako samotné příběhy. Žádný příběh totiž nestojí sám o sobě, všechny se rodí z vyprávění a naslouchání. Všechny jsou také součástí dalších příběhů.

Převyprávěním těchto příběhů chce kolektiv obohatit prostor sdílených příběhů v ČR. Jde o příběhy, které zpravidla dosud nebyly vyprávěny veřejně.  Stejně jako je každý z příběhů zcela jedinečný, jejich uvedením do veřejného prostoru není sledován jediný cíl. Jedno však, zdá se, mají společné: vznikají ze společné lidské touhy promluvit, být slyšen a vyslyšen, prolomit ticho, které někdy bolí. Cílem jejich vyprávění pro lidská práva je vytvářet příhodné diskurzívní a politické prostory ke zkoumání lepších verzí soužití, ale i ukazovat, jak konkrétně lze prolomit ticho obestírající životy lidí se zdravotním postižením.