Obrázek kurzu Immunology MB150P14E
Medicine

Basic Immunology (3rd & 4th class, winter semester), see SIS annotation.

Basic 1-semestral lecture course on immune system components and mechanisms. There is no qualification prerequisite. Suitable for students of biology, medicine, chemistry.

We will discuss basic theory of immune system functioning, including disease-related information in human pathologies and animal models in brief.
The course is targeted to students of 3rd (BSc.) and 4th (1st MSc.) year and PhD students in biomedical fields, incl. Medical faculty students as well as Erasmus students.

In winter semester we will cover:
(1) Immune system building blocks (organs, cells, molecules)
(2) Evolution of immune system (innate and adaptive)
(3) Receptor diversity generation (lymphocyte BCR & TCR, NK cell receptors)
(4) Immune cell polarization and classes of immune response (cytokines, chemokines)
(5) Immune-related pathologies and therapies
(6) Immune system organization principlesObrázek kurzu Essential Medical Terminology
Medicine

A companion to the Essential Medical Terminologytextbook!
Each chapter offers the opportunity to practice and revise individual grammatical phenomena, and there is also a final quiz to check if you have truly mastered the subject matter as well as vocabulary of a given section.
If you have always wanted to become a real vocabulary buff, use the Quizlet link for further practice.
An in-depth understanding of the language of medicine will serve as a natural gateway into medical school and will be a valuable tool for the study of all medical disciplines.
So let's get started!


Obrázek kurzu DSP Anatomie, histologie, embryologie/Ph.D. studies in Anatomy, Histology, Embryology
Medicine
Zde najdete aktuality i všechny důležité informace k doktorskému studijnímu programu (DSP) Oborové rady (OR) Anatomie, histologie a embryologie. Podpora je určena pro uchazeče, studenty, školitele i členy OR. Kontakt: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni.
Please, find the recent announcement and all essential information about Ph.D. study at the Scientific Board of Anatomy, Histology & Embryology. The support is destined for applicants, Ph.D. students, supervisors, and members of the Scientific Board. Contact: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Department of Histology & Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen.
Obrázek kurzu Rychlý úvod do prevence založené na důkazech
Medicine

On-line vzdělávání INEP-8 poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Potvrzení o účasti.
Obrázek kurzu Technologie a Prevence (TeP)
Medicine

On-line vzdělávací modul Technologie a prevence poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového užívání technologií a obrazovek.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Obrázek kurzu Introduction to Evidence-based Prevention
Medicine

This on-line training is delivering up-to-date information in the field of prevention science. 

 • This course is available immediately. The course does not have a start and end date. You can start right away or at a time that suits you.
 • This course is free of charge. There is no need to pay for this course.
 • Work through at your own pace. You can spend as long as you like on this course.
 • Register to start. Sign up, track your progress and work towards a Certificate of completion.

Obrázek kurzu Úvod do prevence založené na důkazech (e-learning)
Medicine

On-line vzdělávání EUPC poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.