Úvod do prevence založené na důkazech (akreditace MVCR)

On-line vzdělávání EUPC poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.
Tutors
Charles University
Charles University
Rychlý úvod do prevence založené na důkazech

On-line vzdělávání INEP-8 poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Potvrzení o účasti.
Tutors
Charles University
Introdução à prevenção com base na evidência Português
Tutors
Charles University
Charles University
Teacher: Zora Masatova
Charles University
Technologie a Prevence (TeP)

On-line vzdělávací modul Technologie a prevence poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového užívání technologií a obrazovek.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Tutors
Charles University
Charles University
Charles University
Introduction to Evidence-based Prevention

This on-line training is delivering up-to-date information in the field of prevention science. 

 • This course is available immediately. The course does not have a start and end date. You can start right away or at a time that suits you.
 • This course is free of charge. There is no need to pay for this course.
 • Work through at your own pace. You can spend as long as you like on this course.
 • Register to start. Sign up, track your progress and work towards a Certificate of completion.

Tutors
Lead Trainer: Roman Gabrhelík
Charles University
Úvod do prevence založené na důkazech

On-line vzdělávání EUPC poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

 • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
 • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
 • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
 • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.
Tutors
Charles University